Plemení hřebci ERC Mnětice

12.03.2011 21:54

 Dne 6.března jsem se zučastnili přehlídky plemenných hřebcu v Mněticích