Učast na soukromých svatbách

17.10.2012 18:01

Mimo jiných akcí, se na požádání s Rózou a Nikou účastníme soukromých svatebních průvodů.